Povrat kupljene robe na ascomm internet trgovini

Sukladno Čl. 72 ZZP, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora bez da za to mora navesti razlog. Rok za jednostrani raskid je 14 dana i počinje teći danom preuzimanja kupljene robe u posjed. Nakon isteka tog roka, Kupac gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.

Kupac svoje pravo na povrat robe i raskid ugovora o kupoprodaji koristi na način da Trgovca u navedenom roku pismenim putem obavijesti o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u pisanom obliku kojom izražava volju da raskine ugovor. Primjer obrasca je dostupan ovdje. Kupac može obavijest poslati elektroničkom poštom na shop@ascomm.hr ili poštom na adresu Trgovca.

Trgovac je obavezan pismenim putem potvrditi primitak izjave o raskidu odmah po primitku iste.

Sukladno Čl. 77 ZZP, Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana nakon što je obavijestio Trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor. Sukladno istom Čl ZZP, povrat robe na skladište Trgovca vrši se o trošku Kupca.

Sukladno Čl. 76 St. 3 ZZP, Trgovac je obavezan izvršiti povrat svih uplaćenih sredstava Kupcu tek nakon što je zaprimio vraćenu robu. Iznimno, ako je robi umanjena vrijednost sukladno Čl 77 St. 5 ZZP, Kupac je obavezan platiti razumni dio cijene koji pokriva nastalu štetu.

Sva ostala prava i obveze kako Kupca tako i Trgovca definirana su u Čl 72-79 Zakona o zaštiti potrošača.