Opći uvjeti kupnje na ascomm internet trgovini

Zakonska regulativa

Na ove Opće uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/14, 110/15)

Podaci o Trgovcu

Vlasnik registriranih domena ascomm.hr i shop.ascomm.hr, kao i ove internet trgovine je poduzeće

A.S. Komunikacije d.o.o. za trgovinu, uvoz i izvoz (u daljnjem tekstu: Trgovac)

Skraćeni naziv: ASCOMM d.o.o.

Administrativno sjedište:

Industrijska 1

10431 Sveta Nedelja

Poslovna adresa i skladište:

Stilinovićeva 8

10431 Sveta Nedelja

Primarna adresa elektroničke pošte:

shop@ascomm.hr

Telefon:

+385 (0)1 3370 503

Telefax

+ 385 (0)1 3370 502

Radno vrijeme korisničke podrške: Ponedjeljak – Petak od 09:00 do 17:00.

Radno vrijeme za online narudžbe: 0-24

Tvrtka upisana u trgovački registar Trgovačkog suda u Zagrebu

OIB 62890451193, MBS 080178309

Tranakcijski Račun u RBA HR7224840081100719454

Iznos temeljnoga kapitala društva: 750.000,00 kn  uplaćen u cijelosti

Članovi Uprave društva: Dino Suljić, direktor

Pravila postupanja Trgovca

Trgovac/A.S.Komunikacije d.o.o. i svi njegovi djelatnici se obvezuju postupati u skladu sa svim odredbama Zakona o zaštiti potrošača RH, kao i u skladu s poštenom i pozitivnom poslovnom praksom, savjesno i s profesionalnom pažnjom, a sve s ciljem potpunog zadovoljstva kupca.

Trgovac se obvezuje da će u svom poslovanju izbjegavati nepoštenu, zavaravajuću ili agresivnu poslovnu praksu.

Korisnici i kupci

Kupac je pravna ili fizička osoba posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je Trgovcu te izvrši plaćanje (u daljnjem tekstu: Kupac). Kupnjom proizvoda Kupac potvrđuje da je ove Opće uvjete pročitao, razumio i da ih u potpunosti prihvaća. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i kupnje.

Korisnik je pravna ili fizička osoba posjetitelj ovih stranica koji stranicu pregledava i sa istom se služi ali koji se (još) nije registrirao i/ili (još) nije obavio prvu kupnju. Korištenjem ove stranice Korisnik potvrđuje da je ove Opće uvjete pročitao, razumio i da ih u potpunosti prihvaća.

Ugovorna obveza

Izvršenjem narudžbe na internet stranici www.shop.ascomm.hr sklopljen je ugovorni odnos o kupoprodaji između Kupca i Trgovca, koji podrazumijeva ove Opće uvjete, te posebne uvjete određene individualnom narudžbom robe putem www.shop.ascomm.hr

Točnost podataka, fotografija i opisa

Iako Trgovac. nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, ne možemo garantirati da će usluge na ovim stranicama odgovarati Vašim potrebama. Trgovac ne može jamčiti da će usluga, fotografije, opisi fotografija i ostali elementi na www.shop.ascomm.hr biti bez pogrešaka, budući da se unose ručno i da je kod takvog unosa propust, bez obzira na kontrolu, uvijek moguć. Ukoliko Kupac ili Korisnik pogrešku primijeti, može je prijaviti na e-mail shop@ascomm.hr kako bise ista otklonila. Svaka takva greška je nenamjerna i Korisnik ili Kupac ne mogu po tom osnovu od Trgovca potraživati bilo kakvo obeštećenje.

Jezik

Jezik web stranice www.shop.ascomm.hr je hrvatski književni jezik. Web stranica može biti prezentirana i na stranim jezicima, radi približavanja sadržaja kupcima iz inozemstva.

Troškovi upotrebe sredstava za daljinsku komunikaciju/korištenja računalne opreme

Usluge koje Vam na svojoj internet trgovini i web stranici www.shop.ascomm.hr pruža Trgovac ne uključuju troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. Trgovac nije odgovoran za troškove telefona, internet prometa ili bilo koje druge s time vezane troškove ili oštećenja do kojih može doći korištenjem ove web stranice.

Cijene

Cijene su izražene u kunama (HRK), sadrže PDV, i vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje. Na verzijama stranice koje su na stranim jezicima cijene mogu biti izražene i u EUR, sadrže PDV i vrijede za sve oblike plaćanja.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli, no s obzirom da se cijene upisuju ručno postoji mogućnost nastanka greške.Za takve situacije Trgovac se unaprijed ispričava Kupcima, koje će obavijestiti o nastaloj situaciji odnosno pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave. Nije moguće kombinirati dvije akcijske ponude istovremeno. Nije moguće naručiti proizvod po akcijskoj cijeni nakon što je istekao period akcije.

Uvjeti i načini plaćanja

Robu naručenu putem internetske trgovine shop.ascomm.hr moguće je platiti na nekoliko načina

  • Kreditnim karticama jednokratno – American Express, Diners, MasterCard, Visa
  • Kreditnim karticama na rate – American Express (izdana od PBZ), Diners (izdan od Erste Diners Card kluba), MasterCard (izdan od Zagrebačke banke) i Visa (izdana od Zagrebačke banke)
  • Debitnom karticom Maestro (izdanom od Zagrebačke banke)
  • Sustavom za plaćanje PayPal
  • Pouzećem
  • Uplatom po ponudi/bankovnom transakcijom

Više o načinima plaćanja možete naći ovdje.

Unos i prijenos osobnih podataka (kartično plaćanje)

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSpay™ sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

Više detalja o načinima plaćanja možete naći ovdje

Uvjeti isporuke i dostave

Dostava robe kupljene na www.shop.ascomm.hr je besplatna za teritorij RH za svaku narudžbu veću od 500,00 Kn. Za narudžbe manje od 500,00 Kn naplaćuje se paušalan trošak dostave od 45,00 Kn.

Roba se dostavlja putem tvrtke partnera za dostavu u roku od 1-2 radna dana od zaprimljene narudžbe i uplate putem www.shop.ascomm.hr. Proces dostave počinje najkasnije 1 dan od kada uplaćena sredstva budu registrirana na računu Trgovca u slučaju da se plaćanje vrši po ponudi.

Ukoliko se dogodi da plaćeni artikl sticajem okolnosti bude nedostupan ili nije isporučiv u standardnom roku isporuke, Trgovac će odmah kontaktirati Kupca i ponuditi mu opciju čekanja sa točno definiranim rokom isporuke, zamjenu za neki drugi artikl ili povrat novca.

Stranica se svakodnevno ažurira u cilju što bolje informiranosti kupaca o aktualnoj ponudi, ali se ponekad može dogoditi da je artikl rasprodan ili se upravo mijenja novijom inačicom. Za dodatnu sigurnost vezanu uz raspoloživost artikala, a pogotovo onih čija je količina ograničena, savjetujemo kontakt sa našim prodajnim osobljem na e-mail shop@ascomm.hr

Više o uvjetima dostave možete naći ovdje.

Pravo Kupca na povrat i jednostrani raskid ugovora

Sukladno Čl. 72 ZZP, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora bez da za to mora navesti razlog. Rok za jednostrani raskid je 14 dana i počinje teći danom preuzimanja kupljene robe u posjed. Nakon isteka tog roka, Kupac gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.

Kupac svoje pravo na povrat robe i raskid ugovora o kupoprodaji koristi na način da Trgovca u navedenom roku pismenim putem obavijesti o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u pisanom obliku kojom izražava volju da raskine ugovor. Primjer obrasca je dostupan ovdje. Kupac može obavijest poslati elektroničkom poštom na shop@ascomm.hr ili poštom na adresu Trgovca.

Trgovac je obavezan pismenim putem potvrditi primitak izjave o raskidu odmah po primitku iste.

Sukladno Čl. 77 ZZP, Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana nakon što je obavijestio Trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor. Povrat robe vrši se o trošku Kupca.

Sukladno Čl. 76 St. 3, Trgovac je obavezan izvršiti povrat svih uplaćenih sredstava Kupcu tek nakon što je zaprimio vraćenu robu. Iznimno, ako je robi umanjena vrijednost sukladno Čl 77 St. 5 ZZP, Kupac je obavezan platiti razumni dio cijene koji pokriva nastalu štetu.

Sva ostala prava i obveze kako Kupca tako i Trgovca definirana su u Čl 72-79 Zakona o zaštiti potrošača.

Pravo kupca na podnošenje prigovora

Sukladno Čl. 10 ZZP, Kupac ima pravo podnošenja prigovora pismenim putem, na mail adresu shop@ascomm.hr  Trgovac se obvezuje na prigovor odgovoriti pismenim putem unutar zakonom propisanog roka od 15 dana.

Kupac ima pravo pismeni prigovor podnijeti i osobno, unutar uredovnog vremena na adresi Poslovnog sjedišta Trgovca – Stilinovićeva 8, 10431 Sveta Nedelja

Jamstvo za ispravnost prodane stvari

Trgovac se obvezuje isporučiti proizvod bez materijalnih nedostataka. Ako isporučeni proizvod sadrži materijalne nedostatke nastale krivnjom Trgovca, Trgovac se obvezuje robu zamijeniti ili popraviti u najkraćem mogućemo roku.

Jamstvo na proizvode ovisi o danom jamstvu proizvođača, te može iznositi jednu, dvije ili više godina (osim na potrošnu robu kao npr lampe u projektorima, za koje je jamstvo kraće).

Jamstvena prava su detaljno opisana na Jamstvenom listu koji se isporučuju uz svaki artikl. Kupac svoja jamstvena prava ostvaruje na adresi definiranoj na jamstvenom listu.

Izvansudska nagodba

U slučaju spora između Kupca i Trgovca, Kupac može podnijeti prijavu Sudu časti HGK ili prijedlog za mirenje pri centru za mirenje.

Nadležnost sudova

Sjedište tvrtke A.S. Komunikacije d.o.o. je u Svetoj Nedelji, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu. Korisnik i/ili Kupac je suglasan da će se prije pokretanja sudskog spora pokušati naći mirno rješenje spora.

Povjerljivost podataka i zaštita privatnosti

Sukladno čl 11 ZZP, Trgovac se obvezuje pružati potpunu zaštitu osobnim podacima Kupaca. Trgovac će koristiti podatke Kupaca samo u onoj mjeri koja je neophodna da ispuni svoje obaveze prema Kupcu, a podaci će biti dostupni samo onim djelatnicima kojima su nužni za obavljanje posla. Trgovac se obvezuje da podatke o Kupcima neće dijelit trećim stranama.

Trgovac može upotrijebiti podatke Kupca za svrhe marketinških kampanja, a Kupac može u bilo kojem trenutku zatražiti da se njegovo ime izbriše s mailing liste.

Više o našoj politici privatnosti i povjerljivosti podataka možete saznati ovdje.

Odredbe o općim pravima, odgovornostima i vlasništvu

Tvrtka A.S. Komunikacije d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj i vrijeme dostupnosti web stranice i web trgovine na www.shop.ascomm.hr.

Korištenje stranice www.shop.ascomm.hr osobno je pravo Korisnika i/ili Kupca, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji Korisnik i/ili Kupac ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik i/ili Kupac je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti svojih zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik i/ili Kupac je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke A.S. Komunikacije d.o.o. te prihvaća da tvrtka A.S. Komunikacije d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na www.shop.ascomm.hr.

Internetska stranica www.shop.ascomm.hr privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ove web stranice mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja. Korisnici i/ili Kupci ne smiju putem ove stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u civiliziranoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke A.S. Komunikacije d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.

Korisnik i/ili Kupac ne smije koristiti ovu internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe. Korisnik i/ili Kupac ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. A.S. Komunikacije d.o.o. nema nikakvu obavezu izvješćivati Korisnika i/ili Kupca, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Korisnik i/ili Kupac jedini snosi isključivu odgovornost za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala.

Svi materijali koji se nalaze na www.shop.ascomm.hr ekskluzivno su pravo tvrtke A.S. Komunikacije d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Bilo kakva distribucija, kopiranje, prijenos, povezivanje, objavljivanje, dubinsko povezivanje ili mijenjanje na drugi način sadržaja ili same stranice www.shop.ascomm.hr bez izričitog pismenog odobrenja A.S. Komunikacije d.o.o. strogo je zabranjeno. Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili bilo kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica www.shop.ascomm.hr može sadržavati materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica www.shop.ascomm.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Korisnik i/ili Kupacne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke A.S. Komunikacije d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Korisnik ili Kupac se izričito slaže da je korištenje web stranice www.shop.ascomm.hr isključiva odgovornost samog Korisnika i/ili Kupca, te stoga A.S. Komunikacije d.o.o. ni u kojem slučaju ne može biti odgovorna za bilo kakve posljedice koje mogu nastati uporabom ove internetske stranice kao cjeline ili bilo kojeg njenog dijela, uključujući tu i eventualno uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Korisnika i/ili Kupaca, ili trećih strana

A.S. Komunikacije d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji Korisnik ili Kupac korisnik može postaviti na stranicu. Tvrtka A.S. Komunikacije d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan. Korisnik i/ili Kupac se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku A.S. Komunikacije d.o.o. od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih internetskih stranica od strane Korisnika i/ili Kupca

A.S. Komunikacije d.o.o.nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na www.shop.ascomm.hr , od strane bilo koga tko nije direktno i izričito ovlaštena osoba tvrtke A.S. Komunikacije d.o.o. Ni pod kojim uvjetima tvrtka A.S. Komunikacije d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Korisnik i/ili Kupac oslonio na informacije dobivene putem stranice www.shop.ascomm.hr a pogotovo onih koje su dale treće osobe. Na Korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem www.shop.ascomm.hr.

A.S. Komunikacije d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje korisničke račune Korisnika i/ili Kupca u slučaju bilo kakvog ponašanja Korisnika ili Kupca koje A.S. Komunikacije d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u bilo kojem slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja od strane Korisnika i/ili Kupca

Korisnik i/ili Kupac može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom na shop@ascomm.hr , a A.S. Komunikacije d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Domena www.ascomm.hr i www.shop.ascomm.hr su registrirane domene tvrtke A.S. Komunikacije d.o.o.

Nemogućnost sklapanja ugovora/kupnje proizvoda na www.shop.ascomm.hr

Sukladno članku 43. Zakona o zaštiti potrošača, maloljetnici (osobe mlađe od 18 godina), kao i potpuno ili djelomično poslovno sposobne osobe ne smiju samostalno kupovati na www.shop.ascomm.hr. Kupnju na www.shop.ascomm.hr u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika

Završne odredbe

Kupnjom proizvoda Kupac potvrđuje da je ove Opće uvjete pročitao, razumio i da ih u potpunosti prihvaća.Ukoliko se Korisnik s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slaže, preporuča mu se da stranicu napusti.

A.S. Komunikacije d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih Općih uvjeta i pravila bez prethodne obavijesti. Svaka izmjena ovih Općih uvjeta i pravila stupa na snagu trenutkom objave. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja podrazumijeva da Korisnik prihvaća izmijenjene Opće uvjete.